Sürdürülebilirlik

Ambalaj, işletmenin ismini ve markasını tüketicilerle buluşturan önemli unsurlardan biridir. Ürüne kimlik kazandıran ambalajdır. Ürün sunumu açısından ambalajın taşıdığı önem göz ardı edilemeyecek nispette değerlidir.

Caspian Pro Ambalaj sektörün öncüleri arasında yer alırken dünya piyasalarına da hitap etme kapasitesindedir. Nitelikli hizmetlerimizin temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti yatmaktadır. Yaptığımız işe olan saygımız gereği doğayı koruma konusunda da hassasiyetlere sahibiz.

Küresel ısınmanın yarattığı önemli problemler arasında sürdürülebilirlik kavramı yer almaktadır. Hızla azalan dünya kaynakları insan yaşamını tehdit eder boyuta gelmektedir. Başka canlıların yaşamlarını bugün olduğu gibi gelecekte de korumaya yarayan sürdürülebilirlik kavramı sorumlu olmayı gerekli kılmaktadır. Herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gereken günümüzde işletmelere de önemli yükümlülükler düşmektedir.

Sürdürülebilirliğin sağlanması için mevcut kaynakların sınırsız olmadığı ilkesinden hareket etmek zorunludur. Üretime harcanacak kaynakların ihtiyaçlara bağlı olarak asgari ölçülerde kullanılması gerekirken yenilenebilir kaynaklara yönelmek de ayrıca önemli hale gelmektedir.

Kaynakların adil bir biçimde paylaşılmasının zorunlu hale geldiği sürdürülebilirlik kavramında tüketim alışkanlıklarının da yeterli bir düzeyde tutulması gerekir. Aşırı tüketimin yol açacağı yıkıcı etkilerin ortadan kaldırılması için tüketimde sınırlamaya gidilmesi sürdürülebilirliğin önemli ilkeleri arasında yer alır.

Sürdürülebilirlik kavramı birçok konuyu kapsaması ile öne çıkarken sosyal gelişimle ilgili sürdürülebilirlik ilkesi ise insan haklarını ilgilendirir. Bu kapsamda ise tüm toplumlar açısından insan haklarının korunması problemi gündeme gelir.

Sürdürülebilirlik unsurları bir bütündür ve genel itibarı ile birbiri ile ilişkili kavramlardan oluşur. Toplumların eğitilmesi bu noktada önemli hale gelirken çevre bilincinin de geliştirilmesi önemlidir. Sürdürülebilirlik kavramı bazı ilkeler etrafında şekillenir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri 

Sürdürülebilirlik ilkeleri daha iyi bir yaşam oluşturmak amacını ifade eder. Gelecek nesillere yaşana bilir bir dünya bırakmanın önemli hale geldiği günümüzde herkes için daha iyi bir dünya yaratmak gayreti söz konusudur. Bu kapsamda bazı sürdürülebilirlik ilkeleri şunlardır:

  • Gerektiği kadar satın alınmalı ve tüketilmelidir.
  • Herkes tüketim alışkanlıklarını kontrol etmeli ve diğer canlıların da ihtiyaçları hesaba katılmalıdır.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmelidir.
  • Enerji kaynakları verimli kullanılmalıdır.
  • Geri dönüşüm dikkate alınmalıdır.
  • Atık üretimi sınırlandırılmalı ya da ortadan kaldırılmalıdır

Caspion Pro Ambalaj ticari faaliyetlerinde ilkeli bir duruş sergiler. Sürdürülebilirliğin önemine istinaden faaliyetlerimizin tümünde gelecek nesiller için güzel ve yaşanabilir bir dünya hayali ile çalışmaktayız. Firmamız tüketicilerin gereksinimlerine yanıt vermenin yanı sıra fayda sağlamayı da kendisine ilke edinmektedir. Bu sebeple üretimini yaptığımız tüm mamullerimizde güvenilir malzemeler kullanmaktayız